Yönetim ve Organizasyon Gelişimi Sistem Danışmanlığı

Yönetim ve Organizasyon Danışmanlığı; günümüz küresel rekabet ortamında şirketlerin yeniden yapılanarak stratejik hedeflerine ulaşabilmesi için tüm yönetim kademelerindeki  görev, yetki ve sorumlulukların yeniden tanımlanarak sistemin kurulmasını, operasyonel ve taktik süreçlerinin organize edilerek etkin ve verimli bir şekilde tasarlanarak kurumsallaşmasını sağlar.

Yönetim ve Organizasyon Danışmanlığının şirketinize sağlayacağı kazanımlar;
  • Esnek ve çevik bir yapılanma ile operasyonel süreçlerde hız sağlar.
  • Yalın bir örgüt yapılanması ile maliyetlerde önemli tasarruf sağlar.
  • Tedarik zinciri etkinliği ile üretim ve dağıtım süreçleri kısalır.
  • Yalın delegasyon sistemi ile süreç yönetiminde etkinlik ve verimlilik artar.
  • Müşterinin sesi tüm süreçlerin ve tasarımın odağını oluşturur.
  • Yalın organizasyon sistemi ile görev, yetki ve sorumluluk dengesi oluşumuyla süreç etkinliği artar.
  • Yenilikçi ve girişimci olarak sürekli gelişen şirket oluşumu sağlar.
  • Yeniden yapılanma gücüyle profesyonel yönetimle kurumsallaşma sağlar.
  • Şirket içi çatışmalar ve yetki karmaşası ortadan kalkar.
DANIŞMANLIK