GÜNCEL HABERLER
Başvuru Formları, Evraklar, Çalışma Belgeleri ve diğer ihtiyacınız olan dokümanlar için Kütüphane’mizi inceleyiniz.
KARDE;
şirketlerin, dünya konjonktüründeki gelişmelere paralel ortaya çıkan
risk tanımları ve global yönetim anlayışı doğrultusunda,
sürekliliği olan yapılar oluşturmalarını sağlar.
Bu alanda araştırma, danışmanlık ve
eğitim hizmetleri sunar.