İç Denetim Departmanı Kalite Güvence Gözden Geçirme (QAR) Çalışması

“Kalite Güvence Gözden Geçirme” uygulaması, kurumlardaki iç denetim faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini değerlendirmek üzere gerçekleştirilen bir çalışmadır. Bu kapsamda, iç denetim faaliyetleri tüm yönleriyle değerlendirilmekte ve Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’nün Standart ve Etik Kuralları’na uygun olduğuna ilişkin makul bir güvence sağlanması hedeflenmektedir.

QAR Çalışması sonucunda iç denetim faaliyetinin;

• Organizasyona değer kattığı ve en yüksek kalite sonuçlarını başardığı temin edilmektedir.
• Uygunluk derecesine göre bir görüş belirtilmektedir.
• İç denetim faaliyetini geliştirmek için öneriler getirilmektedir.

Derecelendirme sonucunda ortaya çıkacak görüş çeşitleri aşağıdaki gibidir;

• Genel olarak uygun (Generally Conforms)
• Kısmen uygun (Partially Conforms)
• Uygun değil (Not Conforming)

Kalite Güvence Gözden Geçirme çalışmasının yöntemleri;

1. Tam Gözden Geçirme
2. İlgili birim tarafından yapılan gözden geçirme çalışmasının onaylanmasıdır.

Yapılan çalışma sonucunda hazırlanan raporlarda “ULUSLARARASI İÇ DENETİM MESLEKİ UYGULAMA STANDARTLARINA UYGUN DÜZENLENMİŞTİR” ibaresi yer almaktadır. Bu ifade, menfaat sahiplerinin iç denetim birimine olan güvenini arttırarak şirketin piyasadaki mevcut pazarlanabilirlik derecesini arttırmaktadır.

KARDE personeli, The Institute of Internal Auditors (IIA) tarafından İç Denetim Kalite Gözden Güvence Gözden Geçirme Çalışması (Internal Audit Quality Assessment) alanında akredite olmuştur.

Bu konu ile ilgili makale ve yayınlara ulaşmak için lütfen kütüphanemizi ziyaret ediniz.

Hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek veya uzmanlarımızdan birinin sizinle irtibata geçmesini istiyorsanız lütfen, bize ulaşın.

DANIŞMANLIK