Hile İncelemesi Hizmetleri

Ülkemizde birçok işletme sahibi veya tepe yöneticisi, olası bir hile şüphesi karşısında ne yapacaklarını tam olarak bilememektedir. Bu süreçte çoğunlukla, atılan yanlış adımlardan dolayı gerçek suçlular ceza almamakta ve işletmeler ciddi maddi zararlarla karşı karşıya kalmaktadırlar.

Bu işin doğru yolu, bir hile şüphesi oluştuğunda bunun incelemesinin tam olarak yapılabilmesi için ilgili uzmanlara başvurulmasıdır.

Bu kapsamda KARDE’nin işletmelerinize vermeyi amaçladığı hizmetler şunlardır: Bu alandaki temel hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir.

• Olay Sonrası Hile İncelemesi
• Olay Öncesi Hile İncelemesi
• Veri Analizi ile Hile İncelemesi

Bu çalışmalarımızda hedeflediğimiz sonuçlar aşağıda sıralanmıştır.

• Olası hilekarın kim olduğu ve olaydaki rolünün derecesi
• Hangi nedenlerle hile eylemine kalkıştığı
• Hileyi hangi yollarla gerçekleştirdiği ve gizlediği
• Kanuni takibata temel olacak kanıtların toplanması
• Bilgisayar destekli denetim teknikleri ve veri madenciliği ile kanıtların elde edilmesi
• Olası hilekardan soruşturma yoluyla alınan itiraflar

Bu konu ile ilgili makale ve yayınlara ulaşmak için lütfen kütüphanemizi ziyaret ediniz.

Hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek veya uzmanlarımızdan birinin sizinle irtibata geçmesini istiyorsanız lütfen, bize ulaşın.

DANIŞMANLIK