ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) Danışmanlık Hizmetleri

İşletmelerin faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için ihtiyaç duydukları tüm kaynakların verimli bir şekilde kullanılması amacıyla oluşturulan yönetim bilgi sistemleri, Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resource Planning - ERP) olarak adlandırılmaktadır. Kurumsal Kaynak Planlaması kapsamında temel amaç; işletme içerisindeki tüm faaliyetlere ilişkin bilgi akışının tek çatı altında bütünleşmesinin sağlanmasıdır. Bu amaca yönelik olarak muhasebe, finans, satış-dağıtım, üretim-planlama, malzeme yönetimi, pazarlama, kalite yönetimi, bakım onarım, insan kaynakları yönetimi gibi tüm işletme faaliyetleri bütünleşik bir yaklaşımla ele alınmakta, bunların arasındaki iletişim ve veri akışı sağlanmaktadır. Böylece doğru ve güncel bilgiye istenildiği an ulaşılabilmektedir.

Bir uygulama yazılımı olan ERP’nin işletmeye entegresi proje tabanlı olarak yürütülmektedir. KARDE olarak; işletmelerin yönetim bilgi sistemlerini düzenlemek amacıyla satın aldıkları herhangi bir ERP programının danışmanlığını yaparak, ERP projesine destek vermekteyiz. Verdiğimiz danışmanlık hizmeti; yapılan yatırımın sağlam temellere oturtulmasına ve başarılı sonuçlar vermesine yardımcı olmaktadır.

DANIŞMANLIK