Yeni TTK Uyumluluk Analizi

Bilindiği gibi 1957 yılından beri yaklaşık olarak 55 yıldır yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 1 Temmuz 2012’de (bazı hükümler hariç) yerini 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na bırakmıştır. Türkiye’nin ticaret hayatında yeni bir sayfa açacak olan 6102 sayılı (Yeni) TTK’nın birçok hükmü, sermaye şirketleri için önemli yükümlülükler, sorumluluklar ve uyum gerekliliklerini de beraberinde getirmiştir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda, kurumsal yönetim ilkelerinin benimsendiği görülmektedir. Şirketlerde şeffaflığı sağlamak amacıyla, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme yükümlülüğü özellikle dikkati çekmektedir.

KARDE olarak, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği yükümlülüklere uyum sürecinde gerekli olan tüm hizmetleri, şirketinizin ön analizini yaptıktan sonra yerine getirmekteyiz. Bu bağlamda yapılacak analizde üzerinde durulacak hususlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

• Şirketinizin Yeni TTK’ya ne kadar hazır olduğunun genel olarak anlaşılması.
• Şirketin var olan yapısında, Yeni TTK’nın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmeyeceğinin ortaya konması.
• Yeni TTK’nın getirdiği hükümlerin şirket yapısında oluşturabileceği risklerin belirlenmesi.
• Yeni TTK’ya göre nelerin, ne zaman ve nasıl yapılacağının ortaya konması.
• Yeni TTK’nın genel kurul üyelerine ne gibi sorumluluklar getirdiğinin belirlenmesi.
• Yeni TTK’nın yönetim kurulu üyelerine ne gibi sorumluluklar getirdiğinin belirlenmesi
• Yeni TTK kapsamında mali işler departmanında yapılması gereken işlerin belirlenmesi.
• Yeni TTK kapsamında şirket hukuki yapılarında neler yapılmalıdır?
• Yeni TTK’ya yönelik olarak şirketlerin bilgi teknolojileri sistemlerinde neler yapılması gerektiğinin ortaya konması.

Yeni TTK ile ilgili verdiğimiz diğer hizmetler için Sistem Kurma Hizmetlerini inceleyiniz.

Bu konu ile ilgili makale ve yayınlara ulaşmak için lütfen kütüphanemizi ziyaret ediniz.

Hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek veya uzmanlarımızdan birinin sizinle irtibata geçmesini istiyorsanız lütfen, bize ulaşın.

DANIŞMANLIK