Kurumsal Yönetim Analizi

Bir işletmeyi geleceğe taşımanın yollarından biri “kurumsal bir yönetim yapısı” oluşturmaktan geçmektedir. Bunu sağlamayan işletmelerin büyük bir çoğunluğu, büyürken ciddi sıkıntılara girmekte veya ikinci-üçüncü kuşaklarda yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

Kurumsal yönetimin temel amacı, işletmenin etkili bir şekilde yönetilmesini sağlayacak bir yapı kurmak ve paydaşların ihtiyaçlarının karşılanmasını kolaylaştıracak bir sistem oluşturmaktır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin var olan önemi, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle önümüzdeki dönemlerde daha da artacaktır. Bilindiği gibi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun temelinde, kurumsal yönetim ilkeleri büyük bir yer tutmaktadır.

Yapacağımız kurumsal yönetim analizi ile işletmenizin kurumsal yönetim ilkelerine ne derece uyum sağladığı değerlendirilecek ve bunlara yönelik önlemlerin alınmasına yardımcı olunacaktır.

Kurumsal yönetim ile ilgili verdiğimiz diğer hizmetler için sistem kurma hizmetlerini inceleyiniz.

Bu konu ile ilgili makale ve yayınlara ulaşmak için lütfen kütüphanemizi ziyaret ediniz.

Hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek veya uzmanlarımızdan birinin sizinle irtibata geçmesini istiyorsanız lütfen, bize ulaşın.

DANIŞMANLIK