Eğitime Başvuran Kişi
Adı Soyadı
Şirketi
Görevi
Eposta
İş Telefonu
Cep Telefonu
Eğitim Bilgileri
Katılım Türü Bireysel Katılım
Toplu Katılım
Toplu Katılım seçildiyse...
Eğitime Katılacak Kişi Sayısı
Eğitime Katılacakların Adları ve Soyadları
Lütfen katılımcı isimlerini virgülle ayırarak yazınız.
Program Seçenekleri
Tam Set TFRS Eğitim Programı
ICAEW IFRS Sertifika Eğitim ve Sınav Hazırlık Programı-2014
Uygulamalı TFRS Konsolidasyon Eğitimi
Uygulamalı Tam Set TFRS Eğitimi
Eğitim Dönemi
Program Tablosunda belirtilen tarihlerden seçim yapılmalıdır.