Hile Riski Değerlendirme

İşletmeler yıllık gelirlerinin %5’ini hile nedeniyle kaybetmektedir. İşletmelerin tutar olarak kaybı ise tüm dünyada yaklaşık 3.5 trilyon dolardır. (ACFE Hile Raporu 2012)

İşletmelerde hileli bir eylemin meydana gelme olasılığını ifade eden hile riski, taşıdığı önem nedeniyle gerektiğinde kurumsal risklerden ayrı olarak da ele alınabilmektedir.

Pek çok farklı şekilde meydana gelebilen hilelerin, işletmelere verebileceği zararlardan bazıları aşağıdaki gibi olabilir:

• Olası ceza davaları, hem işletmenin hem de içerdiği kişilerin itibarını zedeler.
• Doğrudan finansal etki yapar. (Hileden dolayı oluşan zararlar, hilenin araştırılma maliyetleri, hukuk davaları vs.)
• Dolaylı olarak maliyetlere neden olur. (Önemli tedarikçi ve müşteri kayıpları, yönetimin dikkatinin dağılması, yeni iş fırsatlarının kaybedilmesi, işletmenin marka değerinin azalması)
• Hisse fiyatlarının düşmesine yol açar.

Bu gibi durumların meydana gelmesini önlemek için, hile riskini başarılı bir şekilde yönetmek gerekmektedir. Hile riskini sıfıra indirebilmek mümkün olmasa da belli ölçülerde azaltabilmek mümkündür.

Hile riski değerlendirmesi ile işletmenin, meydana gelebilecek hileler karşısında ne kadar dirençli veya ne kadar savunmasız olduğunu tespit edilebilmektedir. Bu aşamada aşağıdaki sorulara cevap aranmaktadır:

• Hile riskleri tanımlandı mı?
• Riskin meydana gelme olasılığı ve meydana geldiği takdirde işletmeye vereceği zarar
biliniyor mu?
• İç kontroller ve hile riskleri arasında bağlantı kuruldu mu?
• Hile riskleri kabul edilebilir düzeye indirilebiliyor mu?

Yapılan analiz ile ilk üç soruya cevap bulunarak, hile risklerinin kabul edilebilir düzeye indirilmesi sağlanmaktadır.

KARDE; hile konusunda uzman kadrosu ile bu kapsama giren her türlü konuda hizmet vermeyi sürdürmektedir.

Bu konu ile ilgili makale ve yayınlara ulaşmak için lütfen kütüphanemizi ziyaret ediniz.

Hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek veya uzmanlarımızdan birinin sizinle irtibata geçmesini istiyorsanız lütfen, bize ulaşın.

DANIŞMANLIK