İç Kontrol Sistemi Yapılandırma Hizmetleri

Günümüzde iç kontrol sistemi ile ilgili uygulamaları olmayan işletme bulunmamaktadır. Önemli olan, var olan sistemin düzeyinin ne olduğudur. Yapılan araştırmalar ve deneyimlerimiz göstermektedir ki, ülkemizdeki birçok işletmede iç kontrol sistemi bilinçli bir çalışma ile oluşturulmamaktadır. Parça parça var olan bilgiler ve deneyimler, işletmelerimizde bu kapsamda uygulanmaktadır.

Ancak, kesinleşmiş bir gerçek vardır ki günümüzde her işletme bilimsel bir yaklaşımla kendine uygun bir iç kontrol sistemini oluşturmak zorundadır.

Biz KARDE olarak uyguladığımız modelle, ilk aşamada bir işletmede var olan iç kontrol sisteminin fotoğrafını çekerek gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra, uygun bir sistemi yapıya kazandırma yoluna gitmekteyiz.

Bu çalışmalarımız, var olan iç kontrol sistemini revize etmek olabileceği gibi, doğrudan bir işletmeye iç kontrol sistemi kurma şeklinde de olabilmektedir. Bu kapsamda aşağıda sıralanan hizmetleri vermekteyiz.

• Bir Bütün Olarak İç Kontrol Sistemi Kurma
• Yönetim Bilgi Sistemi Kurma
• Muhasebe Bilgi Sistemi Kurma
• Kurumsal Risk Yönetimi Modeli Oluşturma

DANIŞMANLIK