Aile Şirketlerine Danışmanlık Hizmetlerimiz

 • Şirket Anayasası Oluşturma.
 • Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Aile Anayasasının Hazırlanması
 • Şirket Yönetiminin Gelecek Nesillere Devrinin Planlanması
 • Aile ve Kişi Servet Yönetimi Danışmanlığı
 • Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetim Danışmanlığı
 • Aile Şirketlerine Planlanan Eğitimlerimiz
 • Aile Şirketlerinde Kariyer Planlama
 • Aile Şirketlerinde Stratejik Planlama
 • Aile Şirketlerinde Çatışma ve Güç Yönetimi
 • Aile Şirketlerinde Müzakere Yönetimi
 • Aile Şirketi Organizasyonu ve Sistemi Kurma
 • Aile Şirketinde Sürdürülebilirlik ve Şirket Yaşamı
 • Aile Şirketinde Değişim Yönetimi
 • Aile Şirketinde Check Up
Ülkemizdeki şirketlerin %96 sı aile işletmeleridir. Ancak bu şirketlerin ikinci ve üçüncü kuşaklara sağlıklı bir şekilde devri yapılamamakta bu yüzden de ömürleri kısa olmaktadır. Ayrıca şirketler faaliyette bulundukları süreç boyunca aile ve iş ilişkilerini dengeleyemedikleri içinde pek çok zorluklar yaşamaktadırlar. Karın dağıtılması ve şirketin başarılı şekilde yönetilmesi için gerekli disiplinin sağlanmasında güçlükler doğabilir. Nesiller arasında yararlanılması muhtemel finansman kaynakları konusunda da görüş farklılıkları ortaya çıkabilmektedir. Bu görüş ayrılıkları ciddi çatışmaların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. 
Çatışmasız bir yönetim ile kalıcılık ve sürekliliğin sağlanabilmesi için değişim sürecininiyi planlanması ve geliştirilmesi bir zorunluluktur. Bunun için değişimi doğru ortaya koymaları gerekmektedir.
Aile ile şirketin nerede ve nasıl durması gerektiği, şirket içi ortaklık yapısının nasıl olacağı, problemlerin çözümünün nasıl bir platformda ortaya konulup değerlendirileceği, çalışmaları ayrı bir şekilde yapılması gerekmektedir.
KARDE olarak projelendirmemizde ailenin ve şirketin kurumsallaşma bütünlüğünü analiz ederek çalışmalarımızı yapmaktayız.
Hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek veya uzmanlarımızdan birinin sizinle irtibata geçmesini istiyorsanız lütfen, bize ulaşın.

 

  DANIŞMANLIK