ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) Danışmanlığı

ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) Danışmanlığı, şirketin tüm fiziki ve beşeri kaynaklarının şirket misyon ve vizyonuna uygun olarak yeniden yapılandırılarak kaynak etkinliğini ve verimliliğini hedefleyerek kurumsallaşmasını amaçlar.
Kurumsal Kaynak Planlama) Danışmanlığının şirketinize sağlayacağı kazanımlar;
  • Şirketin bilişim teknolojileriyle fiziki ve beşeri kaynaklarından etkin ve verimli bir şekilde yararlanmasını sağlar.
  • Şirketin esnek ve çevik bir yapılanma kaynak yönetim süreçlerde hız, maliyet tasarrufu, kalite sağlar.
  • Yalın tedarik zinciri yapılanması ile müşteri memnuniyeti sağlar.
  • Bilişim teknolojisiyle kaynakların kullanım etkinliği ile üretim verimliği artar.
  • Kaynakların şirket amaçlarına uygun olarak etkin kullanımıyla birlikte üretimde verimlilik artar.
  • Stok yönetiminde hedeflenen başarıyı sağlar.
  • Kaynak tedarikinde iyileşme ve kaynak maliyetlerinde optimizasyon sağlar.
  • Şirketin tüm kaynak bulma ve kullanma sorunları çözümlenir.
Hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek veya uzmanlarımızdan birinin sizinle irtibata geçmesini istiyorsanız lütfen, bize ulaşın.
DANIŞMANLIK