Ücret Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi Danışmanlığı

Ücret Sisteminin Oluşturulması Ve İşletilmesi Kurulması: Şirketin profesyonel dengeli ve adil bir ücret sistemi yeniden yapılanmasıyla ücret yönetiminde kurumsal ilkeleri hedefler.
Ücret Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi Danışmanlığının şirketinize sağlayacağı kazanımlar;
  • Şirkette adil bir ücret sistemi ile çalışanların performansı yükselerek insan kaynaklarının etkinliği ve verimliliği artar.
  • Şirkette performansa dayalı dengeli bir ücret sistemi ile şirket profesyonel olarak yönetilir.
  • Şirkette nitelikli insan kaynakları istihdamıyla ürün ve hizmet kalitesi yükselerek şirketin sürekliliğini sağlar. 
  • Şirketin ürettiği ve pazarladığı ürün ve hizmet kalitesi yükselmesiyle müşteri memnuniyeti artarak şirket imajı güçlenir.
  • Şirkette nitelikli insan kaynakları istihdamı ile süreçlerde hız sağlar.
  • Şirkette tüm operasyonel süreçlerin etkinliği artarak ciroda önemli büyüme sağlar.
  • Şirkette insan kaynaklarının performansının yükselmesiyle personel tasarrufu sağlar.
  • Şirkette insan kaynaklarının motivasyonun artmasıyla süreçlerin iyileşmesiyle süreç ve kaynak kullanım maliyetlerinde azalma sağlar.
  • Şirketin performansa ve verimliliğe dayalı bir ücret sistemi şirketin yenilikçi ve rekabetçi bir yapıda başarılı olmasını sağlar.
  • Şirketin insan kaynakları motivasyon ve istihdam sorunları çözümlenir.
 
Hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek veya uzmanlarımızdan birinin sizinle irtibata geçmesini istiyorsanız lütfen, bize ulaşın.
DANIŞMANLIK