Adli Muhasebe Hizmetleri

Günümüzde adli muhasebe uygulamaları; emniyet güçleri, mahkemeler, avukatlar, özel kuruluşlar ve kamu kurumları gibi çok çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu bir hizmet haline gelmiştir. Dünyada geçmişi oldukça eski olsa da, ülkemizde son yıllarda gelişme gösteren adli muhasebe uygulamaları; denetim, hukuk, muhasebe ve suç bilimi gibi alanları içinde barındıran multidisipliner bir alandır.

Neden Adli Muhasebe?

• Kurumlar ve bireyler arasında artan davalar
• Karmaşık ticari işlemler
• Artan hileler, yolsuzluklar ve bunların ortaya çıkartılmasındaki zorluklar
• Büyük işletme başarısızlıkları
• Avukat ve mahkemelerin birçok konuda uzman desteğine gerek duyması

Adli Muhasebe, muhasebe, denetim, finans, sayısal yöntemler, hukuk, davranış bilimleri, araştırma ve sorgulama gibi hünerlerin, kanıt toplama, analiz etme ve değerlendirmede kullanılması, bulguların raporlanması gibi hizmetlerdir. İşin özünde adli muhasebe, muhasebenin yasal hedefler ve amaçlar için etkin bir biçimde kullanılmasıdır.

Hile konusunda verdiğimiz hizmetleri ayrı olarak ele aldığımızdan, adli muhasebe kapsamında verdiğimiz diğer hizmetler aşağıdaki gibidir:

• Dava Destek Danışmanlığı
• Uzman Şahitlik Hizmetleri

Dava Destek Danışmanlığı

Dava destek danışmanlığı, bir adli dava öncesinde veya dava süresince, ilgili avukata gerekli olabilecek verilerin toplanması, analiz edilmesi ve raporlanması sürecidir.

Dava destek danışmanlığının kapsamı şu şekildedir:

• Her türlü yolsuzluk ve hile davaları
• İşletme değerlemeleri
• Hasar ve zarar tahminleri
• Sigorta anlaşmazlıkları
• İşletme ayrılma ve birleşmeleri
• İflas davaları
• Boşanma davaları

Uzman Şahitlik Hizmetleri

Uzman şahitlik hizmetleri kapsamında, bir dava süresince ilgili avukatlar ve hakimlere teknik destek vermek amacıyla şahitlik faaliyetini sürdürmek yer almaktadır. Bu kapsamda verilecek hizmetler şu şekildedir:

• Dava konusu ile ilgili olarak gerekli araştırmaları yaparak çeşitli verileri toplamak
• Bu verilerden bir sonuca vararak bir kanıya ulaşmak
• Oluşturduğu görüşünü mahkemede hakimlere ve avukatlara aydınlatıcı ve öğretici bir biçimde yansıtmak

Bu konu ile ilgili makale ve yayınlara ulaşmak için lütfen kütüphanemizi ziyaret ediniz.

Hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek veya uzmanlarımızdan birinin sizinle irtibata geçmesini istiyorsanız lütfen, bize ulaşın.

DANIŞMANLIK