Şirket CheckUp Çalışması ve Danışmanlığı

Şirket CheckUp Çalışması, şirketin profesyonel olarak tüm işletmecilik faaliyetlerinde yeniden yapılanarak kurumsallaşmayı sağlamak üzere A dan Z ye CheckUp tan geçirilerek revize edilme çalışmalarını kapsar.
Şirket CheckUp Çalışması ve Danışmanlığının şirketinize sağlayacağı kazanımlar;
-       Şirketin tüm bölümlerindeki işletmecilik faaliyetlerinin yeniden yapılanması ile operasyonel süreçlerde hız sağlar.
-       Şirketteki tüm bölümlerin planla-uygula-kontrol et-önlem al (PUKO) döngüsüyle sağlıklı bir yönetim sistemine kavuşması
-       Şirkette yönetim süreçlerinin izlenebilirliğini sağlar.
-       Şirkette profesyonel yönetişim ilkelerine göre açıklık, adalet, sorumluluk ve hesap verebilirlikle paydaş ilişkilerinin güçlenmesiyle şirketin kurumsal imajı artar.
-       Şirketin tüm süreçlerindeki raporlanabilirlik, izlenebilirlik, sürdürülebilirlik ve denetlenebilirlik algısı güçlenerek kurumsallaşma sağlar.
-       Şirketin tüm birimleriyle çalışmasının niteliğiyle ilgili yönetime bilgi verir.
-       Şirketteki aksayan yönleri belirterek bunların önlenmesi maliyetlerde tasarruf sağlar.
-       Şirketin yönetim performansı yükselerek etkinlik ve verimlilik artar.
-       Süreçlerin kontrolü ve iyileştirilmesiyle kurumsal olarak yenilikçi ve girişimci gelişen şirket oluşumu sağlar.
-       Şirketin CheckUp sistemi sonuçlarına göre yeniden yapılanmasıyla profesyonel yönetimle kurumsallaşma sağlar.
-       Şirket içi çatışmaları, hataları, kaynak israfını ve yetki karmaşası ortadan kalkar.
Hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek veya uzmanlarımızdan birinin sizinle irtibata geçmesini istiyorsanız lütfen, bize ulaşın.
DANIŞMANLIK