Yalın Üretim Sistemi Kurma Danışmanlığı

           Yalın Üretim Sistemi Kurma Danışmanlığı: Tam Zamanında Üretim / Tam Zamanında Finansman, Kanban,  5S, Poka Yoke, Toplam Verimli Bakım, Jidoka, Smed, ERP  yazılımları ve Bilişim Teknolojileri.
Yalın Üretim Sistemi Kurma Danışmanlığının şirketinize sağlayacağı kazanımlar;
 • Yalın Üretim Sistemi Kurma Danışmanlığıyla şirketin işlemlerinin etkinliği ve kalitesi artar.
 • Şirketin üretim, pazarlama ve yönetim süreç verimliğinin artmasıyla kârı yükselir.
 • Şirketin rekabetçi bir yapıda süreç iyileştirmesi sonucu müşteri memnuniyetinin artışıyla ciro yükselir.
 • Şirkette tüm işlemler basit hale gelerek hız ve işlem kalitesi artar.
 • Şirkette sürekli iyileştirmeye dayalı bir sistemle basit yönetimi kurallarıyla yönetim etkinliği artar.
 • Şirkette yalın üretime entegre yalın yönetim yapılanması sonucunda etkin iletişimle adil, açık ve paylaşımcı bir yönetimle tüm paydaşlar nezdinde şirketin itibarı yükselir.
 • Şirketin kaynak kullanımında tasarruf ve maliyetlerde düşme sağlar.
 • Şirketin iç kaynak kullanım etkinliğiyle verimli alanlara yatırımıyla finansal kaynak verimliliğini artar.
 • Şirketin üretim yapılanmasıyla tüm tedarik ve üretim sistemlerinin müşteri odaklı yapılmasını   sağlar.
 • Şirketin yalın üretimle etkili stok yönetimiyle kaynakların kullanım etkinliği ile üretim verimliği artar.
 • Şirkette yalın üretimle işlem hızı ve kalitesinin artmasıyla satın alma işlemlerinin ve lojistik süreçlerinin etkinliği artar.
 • Şirketin yalın üretim yapılanmasıyla kapasite kullanımı artar.
 • Şirketin yalın üretim yapılanmasıyla kalite yönetiminde hedeflenen başarıyı sağlar.
 • Şirketin yalın üretim sistemiyle ürün/hizmet tasarım etkinliği artar.
 • Şirketin yalın üretim sistemiyle üretim maliyetlerinde azalma ve personel tasarrufu sağlar.
 • Şirketin operasyonel süreç etkinliği aratarak çalışanların verimliliği yükselir.
 • Şirketin yalın üretim sistemiyle entegre yalın fabrika organizasyon sitemi kurularak verimli bir şekilde çalışır.
 • Şirketin üretim ve yönetim sorunları çözülür.
Hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek veya uzmanlarımızdan birinin sizinle irtibata geçmesini istiyorsanız lütfen, bize ulaşın.
DANIŞMANLIK