İç Denetim Birimi Yapılandırma Hizmetleri

İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyeti olarak tanımlanmaktadır. İç denetim, aynı zamanda kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşımla organizasyonun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

Bir işletmenin tepe yönetimi aşağıdaki sorulara olumlu yanıt verebiliyorsa, iç denetim hizmetine ihtiyaç duymamaktadır:

• Tepe yöneticisi olarak, işletmemin tüm faaliyetlerine hakim miyim?
• İşletmemde sürdürülen tüm faaliyetler benim istediğim şekilde gerçekleşiyor mu?

Bu soruların yanıtında sıkıntılar varsa iç denetim, tepe yönetimi adına çözümler sunabilmektedir. Kendi iç yapısında, iç denetim faaliyeti sürdürmek isteyen işletmeler, bir iç denetim bölümü kurmak ve uygun politika ve prosedürleri oluşturmak durumundadırlar. Bu kapsamda KARDE olarak aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz.

• İç denetim birimi oluşturma, gerekli politika ve prosedürleri yapılandırma
• İç denetim kadrosunu oluşturma ve gerekli eğitimleri verme

İç denetim ile ilgili makale ve yayınlara ulaşmak için lütfen kütüphanemizi ziyaret ediniz.

Hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek veya uzmanlarımızdan birinin sizinle irtibata geçmesini istiyorsanız lütfen, bize ulaşın.

DANIŞMANLIK