ICAEW IFRS Sertifikasının Yararları, Uluslararası Geçerliliği ve Kazanılan Yetkinlikler

ICAEW UFRS Sertifikasının Yararları ve Uluslararası Geçerliliği

  • Uluslarası Finansal Raporlama Standartları alanında profesyonel yetkinlikler tescillenmiş olur.
  • Dünya çapında tanınan ve kabul gören, uluslararası geçerliliği olan bir sertifikadır.
  • Bu sertifikayı almaya hak kazananlara mesleki prestij sağlamaktadır.
  • Sertifika sahipleri yurt içinde mesleki anlamda öne çıkmakta ve yurt dışındaki iş olanakları için de ayrıcalıklı bir konum elde edebilmektedir.
  • Standartların uygulamasının ve şirketler üzerinde ticari etkilerinin anlaşılmasını sağlamaktadır.
  • Önde gelen UFRS uzmanları tarafından hazırlanan örneklerle, UFRS hakkında bir uzman farkındalığı kazandırılmaktadır.ICAEW UFRS Sertifikası ile Kazanılan Yetkinlikler

  • 01.01.2013 tarihinden itibaren Türkiye'de uygulanmaya başlayan Türkiye Muhasebe Standartlarının esasını oluşturan, Uluslarası Muhasebe Sisteminin yapısının anlaşılması ve açıklanması.
  • Finansal tabloların hazırlanmasında, ilgili Uluslarası Finansal Raporlama Standartları'nın uygulanması.
  • Finansal raporlarda gerekli olan açıklamaların belirlenip uygulanması.
  • Bağlı ortaklıklar, iştirakler ve ortak girişimler de dahil olmak üzere konsolide mali tabloların hazırlanması.