Eğitim İçeriği, Günleri ve Saatleri

Eğitim Süresi
6 Hafta, Cumartesi Günleri, Toplam 36 Saat
Eğitim Ücreti
3.000 TL + KDV

EĞİTİM İÇERİĞİ

Bölüm 1: Finansal Raporlama Kapsamı

Bölüm 2: UFRS Çerçevesi

Bölüm 3: UMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu

Bölüm 4: UMS 8 Muhasebe Politikaları

Bölüm 5: UMS 18 Hasılat

SYK-31 Reklam Hizmetleri İçeren Takas İşlemleri, UFRYK 13 – Müşteri Sadakat Programları

Bölüm 6: UMS 2 Stoklar

Bölüm 7: UMS 16 Maddi Duran Varlıklar

Bölüm 8: UMS 23 Borçlanma Maliyetleri

Bölüm 9: UMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması

Bölüm 10: UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler

Bölüm 11: UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

Bölüm 12: UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Bölüm 13: UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü

Bölüm 14: UMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar

Bölüm 15: UMS 12  Gelir Vergileri

Bölüm 16: UMS 17 Kiralama İşlemleri

Bölüm 17: UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar

UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler

Bölüm 18: UMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

Bölüm 19: UMS 21 Kur Değişiminin Etkileri

Bölüm 20: Finansal Araçlar

UFRS 9 – Aşama 1 Sınıflandırma ve Ölçme

UFRS 9 – Aşama 2 Değer Düşüklüğü

UFRS 9 – Aşama 3 Finansal Riskten Korunma Muhasebesi

UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar

Bölüm 21: UMS 7 Nakit Akış Tablosu

Bölüm 22: UFRS 8 Faaliyet Bölümleri

Durdurulan faaliyetler: UFRS 5 Sunum ve Açıklama

Bölüm 23: UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama

Bölüm 24: UMS 33 Hisse Başına Kazanç

Bölüm 25: UMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları

Bölüm 26: UMS 11 İnşaat Sözleşmeleri

Bölüm 27: UMS 26 Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama

Bölüm 28: UFRS 6 Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi

Bölüm 29: UFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri

Bölüm 30: UMS 41 Tarımsal Faaliyetler

Bölüm 31: UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar

Bölüm 32: UMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama

Bölüm 33: UFRS 3 İşletme Birleşmeleri

Bölüm 34: UMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar

Bölüm 35: UMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar

Bölüm 36: UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

 

EĞİTİM GÜNLERİ

    01.11.2014, Cumartesi
    08.11.2014, Cumartesi
    15.11.2014, Cumartesi
    22.11.2014, Cumartesi
    29.11.2014, Cumartesi
    06.12.2014, Cumartesi
    13.12.2014, Cumartesi - SINAV

 

 

EĞİTİM SAATLERİ

     09:30 – 10:45 : I. Oturum
     10:45 – 11:00 : Kahve Arası
     11:00 – 12:30 : II. Oturum
     12:30 – 13:15 : Öğle Yemeği
     13:15 – 14:45 : III. Oturum
     14:45 – 15:00 : Kahve Arası
     15:00 – 16:15 : IV. Oturum
     16:15 – 16:45 : Genel Değerlendirme & Soru Cevap
 
UFRS’leri tam olarak anlamak ve uygulayabilmek için ICAEW tarafından hazırlanan ve uluslararası bilinirliği olan bu 36 saatlik TÜRKÇE sertifika eğitim programını aldıktan sonra, ICAEW tarafından TÜRKÇE olarak yapılacak sınavın başarılması gerekmektedir.